Sporenie:  Dobré sporenie (Poštová banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Dobré sporenie, ktorý má vo svojej ponuke Poštová banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Dobré sporenie
Banka: Poštová banka
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
166. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,25 % p.a.
Výpovedná lehota: 120 mesiacov
Minimálny vklad: 10,00 €
Min. mesačný vklad: 10,00 €
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

- zvýhodnená sadzba 2,50 % p. a. za pravidelné sporenie v hodnote aspoň 10 € mesačne
- základná úroková sadzba 1,25 % p. a. v prípade nepravidelného sporenia
- úrokové sadzby sú garantované počas celej doby viazanosti
- sporenie s viazanosťou na 10 rokov
- vklad od 10 € do 500 € mesačne
- zriadenie aj vedenie úplne zadarmo
- úspory sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.