Sporenie:  Online sporiaci účet (BKS Bank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Online sporiaci účet, ktorý má vo svojej ponuke BKS Bank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Online sporiaci účet
Banka: BKS Bank
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
7. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,75 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Bezpečné uloženie voľných finančných prostriedkov prostredníctvom prevodov v stabilnej finančnej inštitúcii s 90 ročnou históriou.
Bez viazanosti uložených finančných prostriedkov.
Disponovanie s prostriedkami pomocou BKS Online Banking z pohodlia domova či kancelárie.
Informácie o účte sú poskytované výhradne cez BKS Online Banking.
Ideálne na krátkodobé a strednodobé sporenie a ako tzv. „železná rezerva“.
Finančné prostriedky podliehajú Fondu ochrany vkladov Rakúskej republiky.

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.