Sporenie:  Termínovaný vklad (BKS Bank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Termínovaný vklad, ktorý má vo svojej ponuke BKS Bank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Termínovaný vklad
Banka: BKS Bank
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
119. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,70 % p.a.
Výpovedná lehota: 36 mesiacov
Minimálny vklad: 3000,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Bezpečné (výhradne bezhotovostné) uloženie voľných finančných prostriedkov v stabilnej finančnej inštitúcii s viac ako 90 ročnou históriou.
Možnosť voľby medzi rôznymi dobami viazanosti.
Fixné úročenie (garantovaná nemenná úroková sadzba počas celej doby viazanosti vkladu).
Možnosť presného určenia budúcich výnosov.
V prípade potreby je predčasné ukončenie vkladu v plnej výške možné.
Ideálne na krátkodobé a strednodobé sporenie a ako tzv. „železná rezerva“.
Finančné prostriedky podliehajú Fondu ochrany vkladov Rakúskej republiky.

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.