Sporenie:  Vivier Account (Vivier)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Vivier Account, ktorý má vo svojej ponuke Vivier.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Vivier Account
Banka: Vivier
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 4,83 % p.a.
Výpovedná lehota: 12 mesiacov
Minimálny vklad: 6000,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Uvedená úroková sadzba platí pre vklady od 6000 do 69999 Eur.

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.