Kreditná karta:  MasterCard Gold (Sberbank)

Porovnaj všetky kreditky

Základné informácie o kreditnej karte MasterCard Gold, ktorú má vo svojej ponuke Sberbank.
Kompletné informácie o tejto karte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Kreditná karta: MasterCard Gold
Banka: Sberbank
Asociácia: MasterCard
Naše hodnotenie: ? 3. najlepšia na trhu
Poplatky, limity, úrok
Ročný poplatok: 13,33 €
Mesačný limit: 2000 - 15000 €
Bezúročné obdobie: 45 dní
Úroková sadzba: 16.90%

Poznámky:

- úver bez úrokov počas 45 dní
- automatická obnova úveru po každej splátke do výšky obnoveného úverového rámca
- čerpanie úveru 24 hodín, 365 dní do roka
- možnosť jednorazového vyčerpania dohodnutého úverového rámca pri bezhotovostnom nákupe
- žiadateľ o kartu nemusí byť klientom Sberbank Slovensko

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá kreditná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška ročného poplatku za kartu
  • Základná výška minimálneho a maximálneho mesačného limitu
  • Základný úrok
  • Dĺžka bezúročného obdobia

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.