Kreditná karta:  Diners Club CSA Card (Privatbanka)

Porovnaj všetky kreditky

Základné informácie o kreditnej karte Diners Club CSA Card, ktorú má vo svojej ponuke Privatbanka.
Kompletné informácie o tejto karte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Kreditná karta: Diners Club CSA Card
Banka: Privatbanka
Asociácia: Diners Club
Naše hodnotenie: ? 10. najlepšia na trhu
Poplatky, limity, úrok
Ročný poplatok: 129,00 €
Mesačný limit: 2000 - 20000 €
Bezúročné obdobie: 60 dní
Úroková sadzba: 13.90%

Poznámky:

- vydaná na Slovensku
- pri vydaní hlavnej karty získate automaticky 5.000 míľ
- po získaní 500 bodov si body môžete vymeniť za míle (1 bod = 5 míľ)
- za každých 1.000 CZK uhradených kartou v Sky shop-e (na palubách lietadiel) získavate bonus 500 míľ

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá kreditná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška ročného poplatku za kartu
  • Základná výška minimálneho a maximálneho mesačného limitu
  • Základný úrok
  • Dĺžka bezúročného obdobia

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.