Bežný účet:  Plus (OTP banka)

Porovnaj všetky bežné účty

Základné informácie o bežnom účte Plus, ktorý má vo svojej ponuke OTP banka.
Kompletné informácie o tomto bežnom účte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov účtu: Plus
Banka: OTP banka
Naše hodnotenie:
?
25. najlepší na trhu
Cena za balík: 4,49 €
Debetná karta
Ročný poplatok: bez poplatku
Výber hotovosti z vlastných bankomatov: zahrnuté v cene balíka
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk: 1,50 €

Poznámky:

Služby zaradené do balíka služieb:

- zriadenie a vedenie účtu
- poskytnutie povoleného debetu
- všetky bezhotovostné vklady
- všetky hotovostné vklady v pobočke
- bezplatné bezhotovostné transakcie realizované na základe trvalého príkazu zadaného v pobočke, súhlasu s inkasom, splátky úveru
- bezplatné bezhotovostné transakcie prostredníctvom Internet bankingu a Call centra
- všetky platby platobnou kartou v SR a v zahraničí
- všetky výbery z bankomatov OTP Banky na území SR
- 1x medzinárodná platobná karta Maestro alebo VISA Electron pre majiteľa účtu
- výpis z účtu 1x mesačne, zasielaný poštou alebo preberaný osobne v pobočke (je možné zriadiť si aj elektronický výpis zasielaný emailom vo formáte pdf)

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý bežný účet má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška poplatku za vedenie účtu
  • Výška poplatku za základnú platobnú kartu
  • Počet výberov hotovosti z bankomatov v cene balíka
  • Cena za výber hotovosti z bankomatov
  • Cena za bezhotovostné tranzakcie vykonané online a v pobočke banky
  • Minimálny požadovaný mesačný objem tranzakcií

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.

Minimálny objem platieb

Cena niektorých balíkov zahŕňa zľavu, ktorá platí len ak je na učte vykonaný určitý objem tranzakcii každý mesiac.