Sporenie:  Sporiaci účet READY (OTP banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporiaci účet READY, ktorý má vo svojej ponuke OTP banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporiaci účet READY
Banka: OTP banka
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,65 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

Uvedená bonusová úroková sadzba ročne je uplatňovaná pri aktívnom využívaní otp READY konta, ku ktorému je otp SPORIACI účet READY vedený, inak je uplatňovaná základná úroková sadzba podľa platných úrokových sadzieb.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.