Sporenie:  Sporiaci účet Premium (UniCredit Bank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporiaci účet Premium, ktorý má vo svojej ponuke UniCredit Bank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporiaci účet Premium
Banka: UniCredit Bank
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
25. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,05 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

Klient má možnosť bezplatne 1x mesačne vybrať alebo presunúť si peňažné prostriedky na svoje U Konto PREMIUM alebo do inej banky. Každá ďalšia debetná transakcia v rámci mesiaca bude spoplatnená sumou 2,- Eur.

Uvedený úrok je platný pre vklady do výšky 5000 €.

Sporiaci účet Premium je možné zriadiť výhradne k U kontu PREMIUM. Založenie a vedenie Sporiaceho účtu Premium je bez poplatkov. Sporiaci účet Premium je vedený bez výpovednej lehoty.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.