Sporenie:  Sporiaci účet (Sberbank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporiaci účet, ktorý má vo svojej ponuke Sberbank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporiaci účet
Banka: Sberbank
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
119. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,00 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: 20,00 €
Min. mesačný vklad: 20,00 €
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

K základnej úrokovej sadzbe môžete nasledujúci mesiac získať uvedený bonusový úrok, ak splní tieto podmienky:

- v príslušnom mesiaci nebola zrealizovaná žiadna debetná transakcia zo sporiaceho účtu,
- celková suma kreditných transakcií na sporiaci účet v príslušnom mesiaci je minimálne vo výške 20 €,
- zostatok na sporiacom účte na konci mesiaca bol nižší ako 50 000 €.

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.