Kreditná karta:  Flexikarta (VÚB Banka)

Porovnaj všetky kreditky

Základné informácie o kreditnej karte Flexikarta, ktorú má vo svojej ponuke VÚB Banka.
Kompletné informácie o tejto karte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Kreditná karta: Flexikarta
Banka: VÚB Banka
Asociácia: MasterCard
Naše hodnotenie: ? 23. najlepšia na trhu
Poplatky, limity, úrok
Ročný poplatok: 14,40 €
Mesačný limit: 300 - 2500 €
Bezúročné obdobie: 30 dní
Úroková sadzba: 21.24%

Poznámky:

Flexikarta je kreditná platobná karta, ktorá jej držiteľovi umožňuje prístup k úveru poskytnutého VÚB bankou.

Čerpané prostriedky môžete splácať podľa Vašich možností, avšak mesačná splátka musí byť minimálne vo výške pevnej minimálnej splátky 1/20 z úverového limitu (nenavyšujú ju poplatky ani úroky). Mesačne môžete splatiť aj viac ako je Vaša pevná mesačná splátka, dokonca aj celú dlžnú sumu, pričom každá uhradená splátka automaticky navýši prostriedky, ktoré môžete opätovne čerpať.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá kreditná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška ročného poplatku za kartu
  • Základná výška minimálneho a maximálneho mesačného limitu
  • Základný úrok
  • Dĺžka bezúročného obdobia

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.